• Alltid på väg i hela Europa

  Ahréns Åkeri AB har varit verksamma sedan början av 1970-talet. Idag är vi ett internationellt åkeri som transporterar gods i mer än 40 egna bilar, som är anpassade för kunden.

  Företaget ingår sedan maj 2008 i en koncern där Ahréns Holding är moderbolaget.

  Vi arbetar främst med expressgods och erbjuder kunden en hög servicegrad, säkra transporter och en stor grad av flexibilitet. Vi klarar förutom normalgods även värme-, kyl- och frystransporter. En annan specialitet är transport av flyggods där vi har fordon utrustade med rullbanor för att kunna lasta flygpalleter och flygcontainers.

  För kunder som ställer höga krav på säkerhet, har vi trailer utrustade med avancerade larmsystem kopplade till ett bevakningsföretag. Vilket innebär att vi har total spårbarhet på hela ekipaget och godset, likaså kan vi följa temperaturen längs färden.

  Vi har även en terminal på dryga 5.000 kvm där vi lastar och bygger flygcontainers samt lossar och lastar sjöcontainers. Här har vi också lagerverksamhet med distributionsmöjligheter. Lokalen är larmad och kameraövervakad för att skapa optimal säkerhet. Här sker även flera ronderingar av vaktbolag på kvällar, nätter och helger.

  Vårt huvudkontor är beläget i Södertälje med platskontor i Helsingborg. Vi har även ett systerbolag i Estland.

  Sedan oktober 2012 äger vi en 25.000 kvm stor tomt precis vid E4an vid Moraberg där vi nu har påbörjat arbetet med att bygga en egen terminal och kontor på ca 6.000 kvm med inflyttning tidigast januari 2016!

  Från och med januari 2015 har vi utökat koncernen med ett systerbolag, ACT - Ahréns Container & Trailer för att bredda vår kompetens och utbud.

Nyheter / Blogg

 • 2019-10-04 Läs mer
 • Nyheter

  GDPR information

  Den 25:e maj träder en ny dataskyddslag, GDPR, i kraft. Med anledning av den vill vi upplysa om vilka uppgifter vi behandlar, vad vi gör med dem samt dina rättigheter. Under policys finns Ahréns Koncernens Integritetspolicy samt en GDPR presentation. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Laura Bäcklund.

  2018-05-23
 • Blogg

  Årets Företagare

  Vi tackar för utmärkelsen till Årets Företagare här i Södertälje och Nykvarn, jätte kul - speciellt med anledning av den fina motiveringen.

  2016-11-28 Läs mer
Till arkivet