Ahréns Åkeri AB grundades redan i början på 1970-talet av Södertäljebon Lars Ahrén. Liksom idag utgjordes den lokala industrin till största delen av Scania och Södertälje Hamn och det föll sig naturligt att de inledande transporterna utgjordes av sjöcontainer och bildelar.

Än idag femtio år senare, transporteras fortsatt samma gods men verksamheten har också utvecklats till att bli en internationell koncern med verksamhet över hela norra Europa och kontor i såväl Sverige som Estland.

Vi är i dagsläget totalt 140 anställda varav 100-talet är baserade till huvudkontoret och lagret i Södertälje. Sedan december 2016 är vi inflyttade i nya lokaler på Fornhöjden utmed E4 i Södertälje, där vi förfogar över 25 000 kvm yta och 8500 kvm lager.

Vårt totalerbjudande inom logistikkedjan innefattar idag totalt över 100 lastfordon och 14500 kvm lageryta med hantering för såväl styckegods som sjö- och flygcontainer. Vi arbetar i huvudsak med egenägda fordon och egen personal men sysselsätter också genom systerbolaget ACT AB ett 40-tal leverantörsägda lastbilar. Vi har också egen verkstad och tvätthall där vi utför reparationer och service på egna och externa lastbilar.