Miljö

Vi på Ahréns Åkeri AB arbetar aktivt med att förbättra vår arbetsmiljö. Vår fordonsflotta består idag i princip enbart av nya euro6 fordon som inte är äldre än från 2017. Vi arbetar aktivt med att jämföra olika märken av fordon, både gällande förbrukning och slitage för att uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har utrustat våra bilar med ett system som gör det enkelt att mäta förbrukning. Vi håller våra chaufförer engagerade genom att kunna mäta deras förarbetyg och förbättring samt har en miljötävling. Vi har ett verifierat klimatarbete som bygger på vår bränsle och el förbrukning samt även personalens pendlingsresor till och från jobbet och våra tjänsteresor. Nedan ligger de fyra senaste årens klimatrapporter och vi har haft dessa sedan 2010.

Vårt miljöarbetet har pågått sedan hösten 2006 då vi inledde arbetet med att i största möjliga mån byta drivmedlet i alla våra fordon från dieselolja till 100% RME (rapsolja). Ett arbete som vi tyvärr avslutade 2011 då det uppstod på tok för mycket problem med våra motorer som vi inte riktigt kunde hitta förklaringar till.