Terminalen

En allt högre efterfrågan på lageryta i Stockholmsområdet har gjort terminaltjänster till en växande del av åkeriets verksamhet. Vi förfogar över 8500 kvm egenägd lageryta på Fornhöjdsvägen – till största delen klimatkontrollerad för att möjliggöra hantering av känsligt gods. I närområdet erbjuder vi också ytterligare 6000 kvm lageryta för industriellt gods.

Vid anläggningen på Fornhöjdsvägen hanteras även flyggods och flygcontainers, såväl som vanligt styckegods och sjöcontainers. Vi erbjuder både omlastningar och långtidslagring.

Kontakta oss för en skräddarsydd offert just för dina behov.

Hampus Ahrén
070-4167103
hampus.ahren@ahrensakeri.se

Mertzi Palmroth
070-4167158
mertzi.palmroth@ahrensakeri.se