ISO & Policys

Ahréns Åkeri AB har ett ISO-Ledningssystem där vi aktivt arbetar med Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet genom att följa lagar, förordningar och våra policys. Vi arbetar med ständiga förbättringar och sätter upp kort- och långsiktiga mål.

Vi har varit ISO-certifierade sedan 2013. Varje år reviderar vi vårt ISO-Ledningssystem både internt och externt.

Nedan hittar du våra policys:

 • ISO-Certifikat 2021
 • Code of Conduct – uppförandekod
 • CSR-policy – företagets samhällsansvar
 • CSR-policy – leverantörers samhällsansvar
 • Affärsetisk policy
 • Integritetspolicy GDPR
 • IT-policy
 • Alkohol- & drogpolicy
 • Rökpolicy
 • Fair Transport
 • Kvalitépolicy
 • Miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Trafiksäkerhetspolicy