ISO & Policys

Ahréns Åkeri AB har ett ISO-Ledningssystem där vi aktivt arbetar med Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet genom att följa lagar, förordningar och våra policys. Vi arbetar med ständiga förbättringar och sätter upp kort- och långsiktiga mål.

Vi har varit ISO-certifierade sedan 2013. Varje år reviderar vi vårt ISO-Ledningssystem både internt och externt.

Nedan hittar du våra policys:

  • ISO-Certifikat 2021
  • Code of Conduct – uppförandekod
  • CSR-policy – företagets samhällsansvar
  • CSR-policy – leverantörers samhällsansvar
  • Affärsetisk policy
  • Integritetspolicy GDPR
  • IT-policy
  • Alkohol- & drogpolicy
  • Rökpolicy
  • Fair Transport