Policy

Ahréns Åkeri AB skall vara en säker och trygg arbetsplats där både personal och kunder skall känna att vi följer de lagar och regler som finns. För att uppnå detta så arbetar vi ständigt med att anpassa och utarbeta policies för vår verksamhet.

Följande policies är framtagna:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Trafik
  • Inegritetspolicy
  • Code of conduct – uppförandekod
  • CSR-policy – företagets ansvar
  • Alkohol- & drogpolicy
  • Rökpolicy
  • IT-policy